Nr 88/2001  | 20-12-2001

Sprzedaż udziałów w P.U. "Zieleń"

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 20 grudnia 2001 roku Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna zawarł z Prezesem spółki P.U. “Zieleń” Sp. z o.o. Panią Jadwigą Piesz oraz pracownikiem tej spółki Panią Magdaleną Kanigowską umowę zbycia udziałów, której przedmiotem jest zbycie 331 udziałów spółki P.U. “Zieleń” Sp. z o.o., będących dotychczas w posiadaniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. i stanowiących 22,07% kapitału zakładowego spółki P.U. “Zieleń” Sp. z o.o. Cenę sprzedaży ustalono na 617 złotych za każdy udział, co stanowi łączną kwotę 204.227 złotych.

Obecnie Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. nie posiada już żadnych udziałów spółki P.U. “Zieleń” Sp. z o.o., a tym samym spółka ta przestała być spółką stowarzyszoną Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.