Nr 1/2002  | 02-01-2002

Umowy na sprzedaż produktów z BP Poland, Statoil, Shell

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2001 roku PKN ORLEN S.A. zawarł kontrakty roczne:

  • z BP Polska Spółka z o.o. Przedmiotem umowy jest sprzedaż benzyn spółce BP Polska Sp. Z o.o. w roku 2002. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 1.582.767.000 PLN (brutto). W przypadku nie wywiązania się PKN ORLEN S.A. z umowy sprzedaży przewiduje ona karę w wysokości 8 % wartości netto bez akcyzy niedostarczonego paliwa.
  • z SHELL Produkty Polska Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest sprzedaż benzyn spółce SHELL Produkty Polska Sp. z o.o. w roku 2002. Szacunkowa wartość transakcji wynosi 1.217.906.000 PLN (brutto). W przypadku nie wywiązania się PKN ORLEN S.A. z umowy sprzedaży przewiduje ona karę w wysokości 8 % wartości netto bez akcyzy niedostarczonego paliwa.
  • z STATOIL Polska Spółka z o.o. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oleju napędowego spółce STATOIL Polska w roku 2002. Szacunkowa wartość transakcji wynosi 720.823.000 PLN (brutto). W przypadku nie wywiązania się PKN ORLEN S.A. z umowy sprzedaży przewiduje ona karę w wysokości 8 % wartości netto bez akcyzy niedostarczonego paliwa.