Nr 10/2002  | 25-01-2002

Kontrola skarbowa w Rafinerii Trzebinia

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że po przeprowadzonej kontroli skarbowej w spółce Rafineria Trzebinia S.A. wpłynęły do tej spółki decyzje Inspektora Urzędu Kontroli Skarbowej, w których ustalono zobowiązania podatkowe Rafinerii Trzebinia S.A. z tytułu podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług, zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę na łączną kwotę 113,6 mln zł. Inspektor Urzędu Kontroli Skarbowej zakwestionował wysokość naliczonej ulgi w podatku akcyzowym z tytułu produkcji oleju napędowego z udziałem komponentu uzyskanego z przeróbki oleju przepracowanego.

Zarząd Rafinerii Trzebinia S.A. w obecnym stanie faktycznym podjął działania w celu dokonania szczegółowej analizy kwoty zobowiązań wynikających z przedmiotowych decyzji Inspektora Urzędu Kontroli Skarbowej. Zarząd Rafinerii Trzebinia S.A. złożył odwołanie do Izby Skarbowej w Krakowie wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji Inspektora Urzędu Kontroli Skarbowej.

Podobne postępowanie toczy się w odniesieniu do spółki Rafineria Nafty Jedlicze S.A, które to rokuje rozstrzygnięcie na korzyść tejże spółki (Raport bieżący nr 38/1999 oraz raport bieżący nr 64/2000).

PKN ORLEN S.A. posiada 77,06% udziałów w Rafinerii Trzebinia S.A.