Nr 12/2002  | 30-01-2002

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Petrotel

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2002 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Petrotel Sp. z o.o. z kwoty 3.200.000 zł o kwotę 5.000.000 zł. Podwyższony kapitał w całości został pokryty wkładem pieniężnym przez głównego udziałowca PKN ORLEN S.A.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.200.000 zł i dzieli się na 8.200 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział, a PKN ORLEN S.A. jest właścicielem 88,80% udziałów w kapitale. Pozostałe udziały posiadają pracownicy Spółki Petrotel Sp. z o.o. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich udziałów po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 8.200.

Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż usług telekomunikacyjnych na obszarze miasta Płocka i gminy Stara Biała.