Nr 18/2002  | 11-02-2002

Wstrzymanie decyzji w sprawie Rafinerii Trzebinia

Zarząd PKN ORLEN S.A. informuje, że powziął informację , że na wniosek Rafinerii Trzebinia S.A. złożony w dniu 25.01.2002 r., Urząd Skarbowy w Chrzanowie postanowieniem z dnia 07.02.2002 wstrzymał wykonanie decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej, w których ustalono zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług, zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę na łączną kwotę 113,6 mln PLN.

Urząd Skarbowy wydał ww. postanowienie do momentu rozpatrzenia odwołania od ww. decyzji przez Izbę Skarbową w Krakowie, o czym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 10/2002 z dnia 25 stycznia 2002 roku.