Nr 19/2002  | 11-02-2002

Decyzja The Bank of New York

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że The Bank of New York zmniejszył o 2,01% liczbę posiadanych akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Zgodnie z raportem bieżącym nr 47/2000 z dnia 6 lipca 2000 roku The Bank of New York posiadał 114 727 642 co dawało mu 27,30% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Na dzień 5 lutego 2002 roku The Bank of New York posiadał 106 282 258 akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. uprawniających do 106 282 258 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 25,29% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.