Nr 2/2002  | 03-01-2002

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Sanatorium Uzdrowiskowe Krystynka Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 3 stycznia 2002 powziął informację o zarejestrowaniu w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Sanatorium Uzdrowiskowe Krystynka Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinku ze 100 000 PLN do 2 295 000 PLN (data rejestracji 19.12.2001).

Kapitał zakładowy został podniesiony poprzez wniesienie do Spółki aportu - nieruchomości i gruntów dotychczas dzierżawionych przez Spółkę. Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych PKN ORLEN S.A. aktywów wniesionych w formie aportu wynosi 1 446 399,36 PLN. PKN ORLEN S.A. posiadał w Spółce 51% udziałów - po podwyższeniu kapitału PKN ORLEN posiada 97,86% udziałów i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. Pozostałe udziały posiadają pracownicy Spółki Sanatorium Uzdrowiskowe Krystynka Sp. z o.o.