Nr 21/2002  | 13-02-2002

Rada Nadzorcza zakończyła obrady

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym obradowała Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A.

Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Techniczno-Ekonomicznego Spółki na 2002 r. Akceptację Rady Nadzorczej uzyskał również, oparty o metodologię HayGroup, projekt nowego motywacyjnego systemu wynagrodzeń.

Po zapoznaniu się z prezentacją Zarządu i dokumentami dotyczącymi zamierzonej inwestycji, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na planowane zawiązanie spółki joint venture z firmą Basell Europe Holdings B. V. w formie spółki prawa handlowego oraz wniesienie do niej wkładów na pokrycie udziałów w tej spółce.

Rada Nadzorcza podjęła również uchwały dotyczące zbycia nieruchomości oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki. Uchwały dotyczące utworzenia w/w spółki joint venture oraz zbycia nieruchomości, będą podlegały ostatecznej akceptacji przez NWZA w dniu 21. lutego 2002.

Punkt porządku obrad “Zmiany w składzie Zarządu PKN ORLEN S.A.” nie był rozpatrywany przez Radę Nadzorczą.