Nr 22/2002  | 14-02-2002

Projekty uchwał na NWZA 21 lutego 2002 - zmiany w składzie RN

W związku z otrzymaniem przez Zarząd PKN ORLEN S.A. w dniu 14 lutego 2002 roku pisma od akcjonariusza Skarb Państwa, w którym zawarte są projekty uchwał do pkt 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna Zarząd PKN ORLEN S.A. przekazuje treść projektów uchwał zaproponowanych przez ww. akcjonariusza. Punkt 9 w porządku obrad został zamieszczony na wniosek akcjonariusza Ministra Skarbu Państwa na podstawie art. 400 KSH.