Nr 25/2002  | 22-02-2002

Zakup akcji Ship Service

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 22 lutego 2002 r. została podpisana umowa kupna 6.000 akcji Przedsiębiorstwa Usług Morskich Ship-Service S.A. z siedzibą w Szczecinie. Podmiotem sprzedającym jest spółka Brends Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Łączna kwota transakcji wynosi 6 mln złotych. Zapłata za akcje zostanie dokonana ze środków własnych PKN ORLEN S.A. Cena nominalna jednej akcji PUM Ship-Service S.A. wynosi 100 zł. W wyniku transakcji PKN ORLEN S.A. osiągnie 30,4% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 25,8% udział w głosach na WZA. Tym samym spółka PUM SHIP-SERVICE S.A. stanie się podmiotem stowarzyszonym. PUM Ship-Service S.A. zajmuje się sprzedażą paliw żeglugowych.

Jednocześnie informujemy, że nie występują żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PKN ORLEN S.A. a osobami zarządzającymi Spółką Brends Sp. z o.o..