Nr 27/2002  | 25-02-2002

Podwyższenie kapitału w CPN Serwis Reszów

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (PKN ORLEN SA) informuje, że w dniu 25 lutego 2002 powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 20 lutego br. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie podwyższenia kapitału spółki CPN Serwis Rzeszów Sp. z o.o. Dotychczasowy kapitał spółki o wartości 250.900 zł został podwyższony o jeden udział o wartości 100 zł do kwoty 251.000 zł. Po zmianie wartości udziałów w kapitale zakładowym ze 100 zł na 500 zł, nastąpiło kolejne podwyższenie kapitału o kwotę 96.000 zł (192 udziały o wartości 500 zł każdy). Ostatecznie kapitał zakładowy CPN Serwis Rzeszów Sp. z o.o. wynosi 347.000 zł i dzieli się na 694 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym CPN Serwis Rzeszów Sp. z o.o. zostały pokryte gotówką i objęte w całości przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Udział PKN ORLEN S.A. w kapitale zakładowym spółki po podwyższeniu wynosi 97,36%. Pozostałe udziały posiadają pracownicy spółki. Każdy udział daje prawo jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.