Nr 28/2002  | 27-02-2002

Liczba akcji w posiadaniu The Bank of New York

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że The Bank of New York zmniejszył o 2,19 % liczbę posiadanych akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Zgodnie z raportem bieżącym nr 14/2002 z dnia 6 lutego 2002 roku The Bank of New York posiadał 106 282 258 akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. co dawało mu 25,29% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Na dzień 26 lutego 2002 roku The Bank of New York posiadał 97 077 976 akcji PKN ORLEN S.A. uprawniających do 97 077 976 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 23,10% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.