Nr 3/2002  | 04-01-2002

Fitch Rating przyznał ocenę kredytową

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że Fitch Ratings Limited (“Fitch”) przyznał PKN ORLEN S.A. ocenę kredytową (rating) na poziomie BBB dla zobowiązań długoterminowych oraz ocenę F3 dla zobowiązań krótkoterminowych. Jest to najwyższy poziom oceny ratingowej przyznany polskiemu przedsiębiorstwu produkcyjnemu.

Rating odzwierciedla silną pozycję rynkową PKN ORLEN S.A., względnie niski poziom zadłużenia oraz dobre wskaźniki ich obsługi. Istotnym okazała się również modernizacja części rafineryjnej, dzięki czemu rafineria w Płocku jest obecnie jedną z najnowocześniejszych w regionie.

Ocena uwzględnia również plany Spółki w zakresie wydzielenia produkcji polimerów i utworzenia spółki JV z firmą Basell NV, światowym liderem w produkcji poliolefin. Inwestycja taka zmniejsza ewentualne ryzyko związane z rozbudową części petrochemicznej przez PKN ORLEN S.A.

W ocenie ratingowej uwzględniono także brak zaangażowania PKN ORLEN S.A. w obszarze wydobycia ropy naftowej oraz skupienie przerobu głównie w jednym kompleksie produkcyjnym.