Nr 30/2002  | 05-03-2002

Upadłość ORLEN Petrogaz Nowa Brzeźnica

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje o powzięciu informacji, że w dniu 04 lutego 2002 roku wpłynął do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy sygn. akt. V GU 7/02 wniosek o upadłość spółki ORLEN Petrogaz Nowa Brzeźnica Sp. z o.o. w likwidacji (Raport 87/2001), zgłoszony przez Bialchem Group Sp. z o.o. Udział Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w spółce stanowi 51,99% udziałów. Likwidacja mieści się w ramach programu restrukturyzacyjnego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. w tym struktury dystrybucji gazu płynnego.

Raport sporządzono na podstawie §5 ust. 1 pkt.33 oraz § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.