Nr 33/2002  | 12-03-2002

Trzebinia - zajęcie majątku

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2002 z dnia 25 stycznia 2002 roku oraz raportu bieżącego nr 18/2002 z dnia 11 lutego 2002 roku Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna informuje o ustanowieniu zastawów na udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz maszynach i urządzeniach należących do Rafinerii Trzebinia SA. na łączną kwotę 128.146.788 PLN. Decyzję o zastawach wpisano do Rejestru Zastawów Skarbowych w Urzędzie Skarbowym w Chrzanowie. Ustanowienie ww. zastawów nie wpływa na bieżącą działalność spółki Rafinerii Trzebinia S.A.