Nr 35/2002  | 19-03-2002

EMGF zmniejszył liczbę posiadanych akcji PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA informuje, że w dniu 18 marca 2002 roku powziął informację od Emerging Markets Growth Fund. Inc. (“EMGF”), iż EMGF z siedzibą w Los Angeles, USA zmniejszył liczbę posiadanych akcji PKN ORLEN S.A. (raport bieżący nr 43/2001 z dnia 12 lipca 2001 roku) i jest obecnie w posiadaniu 20 932 800 akcji PKN ORLEN SA, co stanowi 4,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.