Nr 6/2002  | 07-01-2002

Sprzedaż detaliczna paliw w 2001 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że ilościowa sprzedaż detaliczna paliw w poszczególnych okresach 2001 roku kształtowała się odpowiednio:

IV kwartał 2001 roku do IV kwartału 2000 roku - 106%

II półrocze 2001 roku do II półrocza 2000 roku - 104,7%

II półrocze 2001 do I półrocza 2001 roku - 117%.

Szacunkowo w 2001 roku przerób ropy naftowej wyniósł 12,2 mln ton, uzysk produktów białych sięgnął 80%, czyli o 2% więcej niż w 2000 roku. Wielkość produkcji benzyn kształtowała się na poziomie 3,18 mln ton, olejów napędowych 2,8 mln ton, a Ekotermu 1,87 mln t.