Nr 9/2002  | 24-01-2002

Zawarcie umowy z Shell

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (“PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 22 stycznia 2002 została podpisana umowa serwisowa pomiędzy PKN ORLEN a Shell Global Solutions International B.V. (Shell GSI) z siedzibą w Hadze (Holandia). Celem umowy jest wdrożenie programu poprawy zysku koncernu poprzez racjonalne obniżenie kosztów utrzymania ruchu i optymalizację czasu pracy instalacji produkcyjnych. Umowa serwisowa zawarta została do dnia zakończenia prac; nie później jednak niż do 1 sierpnia 2005 roku. Oszczędności, które ma przynieść program szacuje się po okresie 3 lat na wartość około 100 mln. PLN rocznie.