Nr 39/2002  | 24-04-2002

BONY zmniejsza liczbę akcji

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że The Bank of New York zmniejszył o 2,03 % liczbę posiadanych akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Zgodnie z raportem bieżącym nr 28/2002 z dnia 27 lutego 2002 roku The Bank of New York posiadał 97 077 976 akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. co dawało mu 23,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Na dzień 23 kwietnia 2002 roku The Bank of New York posiadał 88 529 062 akcji PKN ORLEN S.A. uprawniających do 88 529 062 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 21,07% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.