Nr 40/2002  | 29-04-2002

Zmiana terminów przekazywania FY 2001

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2001 z dnia 6 maja 2002 roku na dzień 9 maja 2002 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2001 z dnia 8 maja 2002 roku na dzień 10 maja 2002 roku. Jednocześnie informujemy, że w dniu 10 maja 2002 roku zostanie również przekazane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2001 wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz informacja na temat wpływu wyceny zapasów metodą “ostatnie przyszło - pierwsze wyszło” (LIFO) na nieskonsolidowane dane finansowe PKN ORLEN i skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKN ORLEN wg Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.