Nr 42/2002  | 06-05-2002

Sytuacja w Trzebini w pełni opanowana

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2002 z dnia 5 maja 2002 roku, iż mimo wczorajszego pożaru jednego ze zbiorników Rafinerii Trzebinia zakład pracuje bez zakłóceń. Badania wykazały, iż środowisko naturalne w otoczeniu rafinerii nie zostało skażone. Sytuacja została całkowicie opanowana i nie istnieje już żadne niebezpieczeństwo. Przyczyny pożaru bada specjalna komisja, szacowane są również poniesione przez zakład straty, wstępnie ocenione za ok. 8 mln zł.

Rafineria Trzebinia należy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Koncern jest w posiadaniu 77,07% udziałów tej spółki. Zgodnie z polityką ubezpieczeniową PKN ORLEN S.A., podobnie jak inne urządzenia i instalacje w koncernie i spółkach grupy kapitałowej, przedmiotowy zbiornik objęty jest ochroną ubezpieczeniową. Powstałe szkody pokryte zostaną więc z roszczenia odszkodowawczego i nie wpłyną na wyniki Spółki. Zdarzenie nie wpłynęło także na bieżącą działalność produkcyjną i handlową Rafinerii Trzebinia.