Nr 50/2002 | 05-06-2002

Zwołanie ZWZA na 28 czerwca 2002 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2002r. o godz. 10.30 w Płocku, w Centrum Edukacji Sp. z o.o., w auli B, przy ul. Kobylińskiego 25.