Nr 51/2002  | 10-06-2002

Upadłość ORLEN Petrogaz Nowa Brzeźnica

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że ORLEN Petrogaz Nowa Brzeźnica Sp. z o.o. w likwidacji powziął informacje o wydaniu w dniu 10 czerwca 2002 roku (Sygn. Akt. U.7/02) przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Wydział V Gospodarczy postanowienia o postawieniu spółki ORLEN Petrogaz Nowa Brzeźnica Sp. z o.o. z likwidacji w stan upadłości. Uprawomocnienie postanowienia nastąpi w dniu 24 czerwca 2002 r. Sędzia Komisarz Maria Beata Chabasińska, Syndykiem masy upadłości został Pan Zygmunt Kuśmierz. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. posiada 22.878 udziały o wartości nominalnej 100 złotych każdy, co stanowi 52% kapitału zakładowego spółki. ORLEN Petrogaz Nowa Brzeźnica Sp. z o.o. w likwidacji zajmowała się handlem gazem płynnym na terenie centralnej Polski.