Nr 52/2002  | 10-06-2002

Projekty uchwał na ZWZA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości pełną treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2002 roku: