Nr 54/2002  | 18-06-2002

Liczba akcji w posiadaniu BoNY

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że The Bank of New York zmniejszył o 2,23 % liczbę posiadanych akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Zgodnie z raportem bieżącym nr 39/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 roku The Bank of New York posiadał 88 529 062 akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. co dawało mu 21,07% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Na dzień 17 czerwca 2002 roku The Bank of New York posiadał 79 158 086 akcji PKN ORLEN S.A. uprawniających do 79 158 086 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 18,84% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Dariusz Grębosz dyrektor Biura Kontaktów z Inwestorami w PKN ORLEN S.A. powiedział: “ Zmniejszenie stanu posiadania akcji spółki przez The Bank of New York, depozytariusza Globalnych Kwitów Depozytowych ORLENU, niekoniecznie oznacza, że inwestorzy zagraniczni wychodzą z inwestycji. Inwestorzy często zamieniają GDR-y na akcje, które dają możliwość bezpośredniego uczestniczenia w głosowaniach podczas WZA. Tego typu transakcje przed zbliżającym się walnym zgromadzeniem akcjonariuszy nie są niczym nowym ani zaskakującym”. Grębosz dodał, że wzmożona ilość transakcji na rynku świadczy raczej o dużym zainteresowaniu inwestorów akcjami spółki. - Przypominam, że we wczorajszych transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 2,2 mln akcji koncernu po cenie 20,50 zł czyli o ponad 6% większej od aktualnego kursu giełdowego - powiedział.