Nr 91/2003  | 20-06-2002

Ilość akcji w posiadaniu Kulczyk Holding SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 20 czerwca 2002 roku powziął informację od Kulczyk Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, iż Kulczyk Holding S.A. wraz z podmiotami zależnymi posiada 23 911 206 akcji PKN ORLEN S.A. co stanowi 5,691% kapitału zakładowego, zapewniających 23 911 206 głosów na walnym zgromadzeniu oraz 5,691% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.