Nr 61/2002  | 08-07-2002

Uchylenie decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej Trzebinia S.A. Grupa ORLEN

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. informuje, iż Rafineria Trzebinia otrzymała od Marciniuk i Partnerzy Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego - pełnomocnika Rafinerii Trzebinia S.A. informacje o decyzjach wydanych przez Izbę Skarbową w Krakowie w sprawie:

  • uchylenia w całości wszystkich decyzji I instancji nakładających na Rafinerię Trzebinia S.A. zobowiązania podatkowe w podatku akcyzowym i podatku od towarów i wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami dodatkowymi na dzień wydania decyzji przez Inspektora Kontroli Skarbowej na łączną kwotę 113,6 mln zł;
  • przekazania spraw do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

PKN ORLEN S.A. posiada 77,07% udziałów w Rafinerii Trzebinia S.A. (patrz: raporty bieżące nr 10/2002 z dnia 25 stycznia 2002 roku, 18/2002 z dnia 11 lutego 2002 roku oraz 33/2002 z dnia 12 marca 2002 roku)