Nr 64/2002  | 11-07-2002

Zmiany w składzie Zarządu PKN ORLEN SA

Zmiany w składzie Zarządu PKN ORLEN SA

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna na posiedzeniu w dniu dzisiejszym powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczo-Finansowych Pana Jacka Strzeleckiego.

Pan Jacek Strzelecki, lat 54, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Ukończył też podyplomowe studia doktoranckie z zakresu organizacji pracy i zarządzania na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jest również absolwentem Podyplomowego Studium Bankowości SGH w Warszawie. Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zawodowych z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, finansów i bankowości, między innymi w: IDCE (Angers - Francja); w Instytucie Technologii i Kierownictwa Ecole Centrale (Paryż-Francja) oraz EVCA Management Development Course i EVCA Advanced Training Course. W latach 1987-1990 kierował firmą SZT-W Omega, wdrażającą nowoczesne innowacyjne rozwiązania technologiczne w przemyśle. Jako prezes firmy Ortex Consulting w Łodzi, w latach 1991 - 1996, zrealizował szereg projektów przekształceń własnościowo-kapitałowych oraz opracowywał programy rozwojowo-restrukturyzacyjne w wielu przedsiębiorstwach i spółkach. W latach 1997-1998 był Dyrektorem Banku ds. bankowości przedsiębiorstw i bankowości korporacyjnej w Powszechnym Banku Gospodarczym S.A - Grupa Pekao S.A. W latach 1991-1998 jak i obecnie jest członkiem rad nadzorczych firm przemysłowych i instytucji ubezpieczeniowych. Ponadto jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego Central Poland Fund, którego inwestorami są: Bank Pekao S.A., EBOiR i IFC. Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie konsultingu gospodarczego oraz bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej. Obecnie jest Wiceprezesem Trinity Management Sp. z o.o. w Warszawie, wiceprezesem Zarządu w NFI Jupiter S.A. oraz prezesem Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.

Nowopowołany Członek Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej do działalności PKN ORLEN S.A., ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.