Nr 67/2002  | 30-07-2002

Liczba akcji w posiadaniu The Bank of New York

Raport bieżący z dnia 30 lipca 2002 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że The Bank of New York zmniejszył o 2,03 % liczbę posiadanych akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Zgodnie z raportem bieżącym nr 54/2002 z dnia 18 czerwca 2002 roku The Bank of New York posiadał 79 158 086 akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. co dawało mu 18,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Na dzień 29 lipca 2002 roku The Bank of New York posiadał 70 634 050 akcji PKN ORLEN S.A. uprawniających do 70 634 050 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 16,81% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A