Nr 68/2002  | 01-08-2002

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ORLEN Transport Nowa Sól Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy w dniu 1 sierpnia 2002 roku zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ORLEN Transport Nowa Sól Sp. z o.o. z kwoty 10 090 300 PLN do wysokości 10 090 500 PLN. Dwa udziały po 100 PLN każdy objął i pokrył gotówką wspólnik Szymon Skupień. Ponadto zmniejszono dotychczasową ilość udziałów z 100 905 po 100 PLN każdy do 21 181 po 500 PLN każdy. Liczba udziałów odpowiada liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. PKN ORLEN S.A. posiada w ORLEN Transport Nowa Sól Sp. z o.o. 96,7% udziałów.