Nr 80/2002  | 19-09-2002

Decyzja Rady Nadzorczej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 18 września 2002 roku Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. upoważniła Zarząd Spółki do podjęcia działań w celu pozyskania pakietu akcji Rafinerii Gdańskiej S.A. Zbigniew Wróbel, Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A powiedział: "Uchwała Rady Nadzorczej została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Ta jednomyślność Rady Nadzorczej jest dla mnie wyraźnym potwierdzeniem słuszności naszych dotychczasowych działań i upoważnieniem dla Zarządu do zintensyfikowania starań o udział PKN ORLEN S.A.. w prywatyzacji Rafinerii Gdańskiej."