Nr 81/2002  | 20-09-2002

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy PKN ORLEN S.A. a ORBIS S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (PKN ORLEN S.A.) informuje, że w dniu 20 września 2002 PKN ORLEN S.A. i Orbis S.A. podpisały list intencyjny i wstępne Porozumienie w sprawie przystąpienia do negocjacji nabycia przez PKN ORLEN S.A. 9,218% udziałów w spółce AWSA Holland II B.V, spółce holenderskiej będącej jedynym wspólnikiem AWSA Holland I B.V., spółki prawa holenderskiego posiadającej 98,85 % akcji w spółce Autostrada Wielkopolska S.A.

W związku z powyższym PKN ORLEN S.A. zobowiązała się wypłacić Orbis S.A zaliczkę w wysokości 20.000.000 złotych, która podlega zwrotowi, gdyby negocjacje nie zakończyły się zawarciem umowy do dnia 25 października 2002. Zwrot zaliczki został zabezpieczony poręczeniem i zablokowaniem środków na rachunku bankowym. Ponadto PKN ORLEN S.A. i Kulczyk Holding S.A. zawarły porozumienia w przedmiocie zaciągnięcia pewnych dodatkowych wzajemnych zobowiązań, o ile wyżej opisane negocjacje dojdą do skutku, w szczególności zobowiązania Kulczyk Holding S.A. do odkupienia udziałów w AWSA Holland II B.V. od PKN ORLEN S.A.