Nr 82/2002  | 24-09-2002

Umowa z Nordea Bank Sweden AB

Umowa z Nordea Bank Sweden AB

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 23 września 2002 roku PKN ORLEN S.A. zawarł z Nordea Bank Sweden AB (publ) umowę, na podstawie której Nordea Bank Sweden AB zamierza nabyć w trybie Publicznego Wezwania należące do PKN ORLEN S.A. akcje Spółki LG Petro Bank S.A. w liczbie 4.450.708 akcji, stanowiących około 19,9% kapitału zakładowego LG Petro Bank S.A. Nordea Bank Sweden AB (publ) w najkrótszym możliwym czasie, przy czym nie później niż w dniu 8 stycznia 2003 roku ogłosi publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji LG Petro Bank S.A. w sposób przewidziany w odpowiednich przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Cena kupna określona w Publicznym Wezwaniu będzie równa 21 PLN za jedną akcję LG Petro Bank S.A.