Nr 100/2002  | 14-11-2002

Wpływ wyceny zapasów metodą LIFO

Wpływ wyceny zapasów metodą LIFO.