Nr 104/2002  | 22-11-2002

Liczba akcji w posiadaniu The Bank of New York

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że The Bank of New York zmniejszył o 2,11 % liczbę posiadanych akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Zgodnie z raportem bieżącym nr 67/2002 z dnia 30 lipca 2002 roku The Bank of New York posiadał 70 634 050 akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. co dawało mu 16,81% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Na dzień 21 listopada 2002 roku The Bank of New York posiadał 61 779 572 akcji PKN ORLEN S.A. uprawniających do 61 779 572 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 14,70% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.