Nr 107/2002  | 11-12-2002

Złożenie uzupełnienia do oferty na zakup akcji Rafinerii Gdańskiej S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz Rotch Energy Limited, działając w ramach konsorcjum zawiązanego w celu wspólnego nabycia od Nafty Polskiej S.A. akcji Rafinerii Gdańskiej S.A. reprezentujących 75% jej kapitału zakładowego, złożyły uzupełnienie do oferty nabycia akcji Rafinerii Gdańskiej S.A. złożonej pierwotnie przez Rotch Energy Limited w marcu 2001 roku.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.