Nr 112/2002  | 23-12-2002

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zgodnie z Uchwałą Rady Giełdy nr 68/962/2002 z dnia 20 listopada 2002 roku zmieniającą Uchwałę Rady Giełdy nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 roku Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna oświadcza, iż zamiarem zarządu Spółki jest wprowadzenie oraz przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w § 22a ust. 1 Regulaminu Giełdy, w zakresie adekwatnym do oczekiwań rynku, jego uczestników, uwzględniającym uzasadniony interes Spółki oraz jej akcjonariuszy. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzanych w Spółce zasad ładu korporacyjnego zostaną podane w oświadczeniu Spółki wydanym zgodnie z wymogiem zawartym w § 22a ust 2 Regulaminu Giełdy.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje ponadto, iż w chwili obecnej prowadzone są prace mające na celu wypracowanie ostatecznego stanowiska Spółki w odniesieniu do zasad ładu korporacyjnego, które Spółka zamierza wprowadzić.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.