Nr 113/2002  | 23-12-2002

Umowa przewłaszczenia udziałów spółki ORLEN PetroTank

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że w dniu 23 grudnia 2002 roku Spółka podpisała z Tankpol Sp. z o.o. Umowę przewłaszczenia 470 udziałów spółki ORLEN PetroTank Sp. z o.o. o wartości nominalnej 10.000 zł każdy na rzecz PKN ORLEN S.A.
Przed przewłaszczeniem Spółka posiadała 60% udziałów ORLEN PetroTank. Po dokonaniu przewłaszczenia Spółka posiada 100% udziałów w ORLEN PetroTank.
Przewłaszczone udziały stanowią zabezpieczenie wierzytelności Spółki w stosunku do spółki Tankpol Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności spółki ORLEN PetroTank jest handel hurtowy i detaliczny paliwami.

Z wyjątkiem powiązań wynikających z umowy przewłaszczenia udziałów, o których mowa powyżej, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a przewłaszczającymi udziały.

Przewłaszczone udziały stanowią 40% kapitału zakładowego spółki ORLEN PetroTank Sp. z o.o., w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.).

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.