Nr 86/2002  | 02-10-2002

Wygaśnięcie listu intencyjnego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna poinformował Agrofert Holding a.s., iż w świetle decyzji rządu czeskiego unieważniającej przetarg na zakup akcji spółki Unipetrol a.s. dla firmy Agrofert Holding a.s. list intencyjny pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Agrofert Holding a.s. automatycznie wygasł. Jednocześnie Zarząd PKN ORLEN S.A. informuje, iż podtrzymuje zainteresowanie rynkiem czeskim.

(patrz: raport bieżący nr 65/2002 z dnia 24 lipca 2002 roku) Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.