Nr 88/2002  | 17-10-2002

Zmiana terminu uzgodnienia umów handlowych związanych z umową JV pomiędzy PKN ORLEN SA, a Basell Europe Holdings BV

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż na mocy stosownych postanowień umowy o utworzeniu spółki joint venture zawartej w dniu 30 września 2002 pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. oraz Basell Europe Holdings B.V, strony Umowy postanowiły przedłużyć termin przewidziany na uzgodnienie związanych z nią umów handlowych do dnia 23 października 2002 roku. W przypadku nieuzgodnienia umów handlowych we wskazanym terminie strony zobowiązały się w ciągu kolejnych 15 (piętnastu) dni roboczych dokonać wspólnej analizy sytuacji i oceny możliwości zawarcia tych umów handlowych.