Nr 94/2002  | 25-10-2002

Raport bieżący

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 24 października 2002 r. PKN ORLEN S.A., Kulczyk Holding S.A. i Orbis S.A. podpisały aneksy do umów zawartych między tymi spółkami z dnia 20 września 2002 r. w sprawie negocjacji nabycia przez PKN ORLEN S.A. 9,218% udziałów w spółce AWSA Holland II B.V, od Orbis S.A i zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań w związku z powyższym. W treści przedmiotowych aneksów, strony przedłużyły termin w którym negocjacje mają doprowadzić do zawarcia umów do 15 listopada 2002 r.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.