Nr 95/2002  | 28-10-2002

Sprzedaż akcji spółki LG Petro Bank S.A.

Sprzedaż akcji spółki LG Petro Bank S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w wyniku Publicznego Wezwania zbył wszystkie należące do PKN ORLEN S.A. akcje Spółki LG PetroBank S.A. w liczbie 4.450.708 akcji, stanowiących około 19,9% kapitału zakładowego LG Petro Bank S.A. i 19,9% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Nabywcą akcji był Nordea Bank Sweden AB (publ). Łączna cena zbycia akcji wyniosła 93.464.868,00 złotych tj. 21 złotych za akcję. Obecnie PKN ORLEN nie posiada żadnych akcji spółki LG PetroBank S.A.

(patrz raport bieżący z dnia 24 września 2002 roku) Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.