Nr 96/2002  | 31-10-2002

Umowa z Rotch Energy Limited

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (PKN ORLEN) informuje, że w dniu 30 października 2002 roku PKN ORLEN i Rotch Energy Limited podpisały umowę o zawiązaniu konsorcjum dla realizacji wspólnego nabycia 75% akcji Rafinerii Gdańskiej S.A. w ramach toczącego się obecnie procesu udostępniania powyższych akcji przez Naftę Polską S.A. Zgodnie z postanowieniami umowy, zawiązanie konsorcjum jest uzależnione od otrzymania pisemnej zgody Nafty Polskiej S.A zezwalającej na zawiązanie konsorcjum.

Powyższa umowa została w dniu wczorajszym przekazana do wiadomości Nafty Polskiej S.A..

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.