Nr 98/2002  | 12-11-2002

Warunkowa zgoda dla konsorcjum

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż otrzymał pismo Nafty Polskiej S.A. zawiadamiające o podjęciu przez Zarząd Nafty Polskiej S.A. uchwały dotyczącej kwestii związanych z udziałem Rotch Energy Limited oraz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w procesie udostępniania przez Naftę Polską S.A. akcji Rafinerii Gdańskiej S.A..

Zgodnie z postanowieniami powyższej uchwały, Zarząd Nafty Polskiej S.A. wyraził warunkową zgodę dla konsorcjum Rotch Energy Limited oraz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. utworzonego w celu wspólnego dokonania zakupu akcji Rafinerii Gdańskiej S.A.. Zgodnie z postanowieniami umowy konsorcjum pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. oraz Rotch Energy Limited z dnia 30 października 2002 roku, wyrażenie zgody przez Naftę Polską S.A. na utworzenie konsorcjum stanowi warunek jego zawiązania.

Na mocy uchwały Zarządu Nafty Polskiej S.A., o której mowa powyżej, Zarząd Nafty Polskiej S.A. zezwolił Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A. na przeprowadzenie badania Rafinerii Gdańskiej S.A..

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.