Nr 1/2003  | 03-01-2003

Zawarcie kontraktów na dostawy benzyn i oleju napędowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2002 roku PKN ORLEN S.A. zawarł kontrakty roczne:

1. z BP Polska Spółka z o.o. Przedmiotem umowy jest sprzedaż benzyn spółce BP Polska Sp. z o.o. w roku 2003. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 1.437.000.000 PLN (brutto). W przypadku nie wywiązania się PKN ORLEN S.A. z umowy sprzedaży przewiduje ona karę umowną w wysokości 8% wartości netto bez akcyzy niedostarczonego paliwa.

2. z BP Polska Spółka z o.o. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oleju napędowego spółce BP Polska Sp. z o.o. w roku 2003. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 681.000.000 PLN (brutto). W przypadku nie wywiązania się PKN ORLEN S.A. z umowy sprzedaży przewiduje ona karę umowną w wysokości 8% wartości netto bez akcyzy niedostarczonego paliwa.

3. z SHELL Produkty Polska Spółka z o.o. Przedmiotem umowy jest sprzedaż benzyn spółce SHELL Produkty Polska Sp. z o.o. w roku 2003. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 962.000.000 PLN (brutto). W przypadku nie wywiązania się PKN ORLEN S.A. z umowy sprzedaży przewiduje ona karę umowną w wysokości 8% wartości netto bez akcyzy niedostarczonego paliwa.

4. z SHELL Produkty Polska Spółka z o.o. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oleju napędowego spółce SHELL Produkty Polska Sp. z o.o. w roku 2003. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 603.000.000 PLN (brutto). W przypadku nie wywiązania się PKN ORLEN S.A. z umowy sprzedaży przewiduje ona karę umowną w wysokości 8% wartości netto bez akcyzy niedostarczonego paliwa.

5. z ORLEN PetroCentrum Spółka z o.o. Przedmiotem umowy jest sprzedaż benzyn spółce ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. w roku 2003. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 553.000.000 PLN (brutto). W przypadku nie wywiązania się PKN ORLEN S.A. z umowy sprzedaży przewiduje ona karę umowną w wysokości 8% wartości netto bez akcyzy niedostarczonego paliwa.

6. z ORLEN PetroTank Spółka z o.o. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oleju napędowego spółce ORLEN PetroTank Sp. z o.o. w roku 2003. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 1.104.000.000 PLN (brutto). W przypadku nie wywiązania się PKN ORLEN S.A. z umowy sprzedaży przewiduje ona karę umowną w wysokości 8% wartości netto bez akcyzy niedostarczonego paliwa.

Powyższe umowy (pkt. 1, 3 i 6) stanowią „znaczące umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że wartość poszczególnych umów (pkt. 1, 3 i 6) przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.