Nr 10/2003  | 19-02-2003

Rezygnacja członka RN

Raport bieżący z dnia 19 lutego 2003 Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o rezygnacji w dniu 14.02.2003r. pana Józefa Woźnikowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Przyczyną rezygnacji było powołanie pana Józefa Woźnikowskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 30 oraz § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz 1569 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.