Nr 12/2003  | 28-02-2003

Wykonanie postanowień umowy o JV z Basell Europe Holdings B. V.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informuje, iż w dniu 28 lutego 2003 roku w wykonaniu postanowień umowy o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym (umowy o utworzeniu joint venture) podpisanej w dniu 30 września 2002 roku pomiędzy PKN ORLEN oraz Basell Europe Holdings B.V. ("Umowa Joint Venture"), po spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających określonych w Umowie Joint Venture, dokonane zostało szereg czynności prawnych niezbędnych w celu zawiązania joint venture pomiędzy PKN ORLEN oraz Basell Europe Holdings B.V. w oparciu o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Poliolefiny Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku ("Spółka Joint Venture"), której dotychczasowym jedynym wspólnikiem jest PKN ORLEN.