Nr 24/2003  | 08-04-2003

Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2003r. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PKN ORLEN) i IVG Terminal Silesia Sp. z o.o. podpisały list intencyjny w sprawie wspólnego utworzenia Operatora Logistycznego w postaci spółki prawa handlowego joint venture (JV).

Przedmiotem działalności nowo utworzonego podmiotu będzie świadczenie usług związanych z magazynowaniem, transportem rurociągowym i przeładunkami paliw.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A