Nr 28/2003  | 18-04-2003

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2003 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Oresta Andrzeja Nazaruka.

Pan Orest Andrzej Nazaruk, lat 30, jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie jest Zastępcą Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 1997-2002 zatrudniony był w Arthur Andersen Sp. z o.o. w Dziale Business Consulting i w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego. W latach 1996-1997 pracował w Zone Investment Poland Sp. z o.o.,a w 1995 roku w Banku PEKAO S.A. W latach 1993-1994 zatrudniony był w Citibank S.A. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. oraz członka Rady Nadzorczej w Anwil S.A. oraz Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Pan Orest Andrzej Nazaruk nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej i osobowej. Nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, jak również nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 31 oraz § 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569).