Nr 29/2003  | 25-04-2003

Wykaz akcjonariuszy po NWZ Spółki w dniu 17 kwietnia 2003 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN SA w dniu 17 kwietnia 2003 roku wraz z okresleniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji.